حالت نمایش

چکش Cop54 - Armi100 جزییات محصول

چکش Cop54 - Armi100 امتیازمحصول جزییات محصول

چکش Cpo44 - Armi80 جزییات محصول

چکش Cpo44 - Armi80 امتیازمحصول جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس500 جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس500 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • اداراي راد 1.5 متر
  سيستم هيدروليك ديزلي
  قطر حفاري 76 يا 90 ميليمتر
  داراي سه چرخ براي جابجايي
  مناسب جهت حفاري اكتشافي تا عمق 50 متر
٠ تومان

دستگاه حفاري ارس 400-300 جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس 400-300 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • دستگاه حفاری اکتشافی جهت شناسایی لایه های زمین تا عمق 40 متر .
٠ تومان

دریل ماک dr10 جزییات محصول

دریل ماک dr10 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • قطر چال 10اینچ
  کورس حرکت 8متر
  دارای رادچنجر
٠ تومان

حفار باب کت جزییات محصول

حفار باب کت امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

حفار بیل مکانیکی جزییات محصول

حفار بیل مکانیکی امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

دریل واگن نیلینگ dr7 جزییات محصول

دریل واگن نیلینگ dr7 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

حفاری در خاک جزییات محصول

حفاری در خاک امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

دستگاه حفاری زیر جاده ای جزییات محصول

دستگاه حفاری زیر جاده ای امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

دستگاه سیم برش الماسه جزییات محصول

دستگاه سیم برش الماسه امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

کمپرسورها جزییات محصول

کمپرسورها امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

دستگاه حفاري ارس 200 جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس 200 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • دستگاه حفاری اکتشافی تا 20متر
  سیستم هیدرولیک برقی یا دیزلی
  دارای 2 چرخ
٠ تومان

راسول هیدرولیک دیزلی جزییات محصول

راسول هیدرولیک دیزلی امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

راسول بادی کامل جزییات محصول

راسول بادی کامل امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

چکش Inger2 - Armi62 جزییات محصول

چکش Inger2 - Armi62 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

چکش Mach20 - Armi50 جزییات محصول

چکش Mach20 - Armi50 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان
سرمته امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

واتر سویل جزییات محصول

واتر سویل امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

رادحفاری- رابط حفاری جزییات محصول

رادحفاری- رابط حفاری امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان
شانک امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • شانک 6خار و 4خار T38
٠ تومان