دستگاه های حفاری دریلر-راسول

دستگاه های حفاری ویژه معادن سنگهای تزیینی با قابلیت حفاری افقی و عمودی و همچنین...

دستگاه های حفاری ویژه معادن سنگهای تزیینی با قابلیت حفاری افقی و عمودی و همچنین مناطق صعب العبور و ناهموار .

با اعمال تغییرات جزیی امکان حفاری نیلینگ با عمق کم را نیز دارد

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش

راسول هیدرولیک برقی جزییات محصول

راسول هیدرولیک برقی امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

راسول بادی کامل جزییات محصول

راسول بادی کامل امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

راسول هیدرولیک دیزلی جزییات محصول

راسول هیدرولیک دیزلی امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان