دستگاه های حفاری مخصوص

دستگاه های حفاری مخصوص شامل تولیداتی است که در مجموعه تولیدات جاری شرکت قرار...

دستگاه های حفاری مخصوص شامل تولیداتی است که در مجموعه تولیدات جاری شرکت قرار ندارد و بصورت ویژه و بر اساس سفارش متقاضیان برای عملیات حفاری خاص طراحی و تولید می گردد. تعدادی از این دستگاه ها که قبلا تولید شده است ، در زیر مجموعه این بخش ارائه گردیده اند

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش

حفاری در خاک جزییات محصول

حفاری در خاک امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

دستگاه حفاری زیر جاده ای جزییات محصول

دستگاه حفاری زیر جاده ای امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

دستگاه چال موازی جزییات محصول

دستگاه چال موازی امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان