شرکت مهندسی آرمان مهارت یکتا (ثبت 161004)

جستجوی پیشرفته

دستگاه های حفاری مخصوص

دستگاه های حفاری مخصوص شامل تولیداتی است که در مجموعه تولیدات جاری شرکت قرار...

دستگاه های حفاری مخصوص شامل تولیداتی است که در مجموعه تولیدات جاری شرکت قرار ندارد و بصورت ویژه و بر اساس سفارش متقاضیان برای عملیات حفاری خاص طراحی و تولید می گردد. تعدادی از این دستگاه ها که قبلا تولید شده است ، در زیر مجموعه این بخش ارائه گردیده اند

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش
امتیازمحصول
5
٠ تومان
امتیازمحصول
5
٠ تومان

armihmd@yahoo.com
021-55233182
021-55233181
شهر ری - باقر شهر خیابان شهید زارعی شماره 17/1