ابزارآلات و تجهیزات حفاری

تهیه و تامین ملزومات حفاری با کیفیت مناسب که جهت اطمینان خاطر و سهولت دسترسی...

تهیه و تامین ملزومات حفاری با کیفیت مناسب که جهت اطمینان خاطر و سهولت دسترسی مشتریان محترم از دیگر ماموریت های کاری شرکت می باشد. برخی از این کالا ها جزو تولیدات شرکت بوده و بخشی نیز از منابع معتبر داخلی و خارجی تامین می گردد. اطلاعات کاملتر در همین بخش قابل مشاهده می باشد.

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش

شانک جزییات محصول

شانک امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
  • شانک 6خار و 4خار T38
٠ تومان

رادحفاری- رابط حفاری جزییات محصول

رادحفاری- رابط حفاری امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

سرمته جزییات محصول

سرمته امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

واتر سویل جزییات محصول

واتر سویل امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان