چکش های حفاری ِDTH

چکش های DTH یا چکش های ضربه پائین یکی دیگر از محصولات تولیدی آرمیکو می باشد که در...

چکش های DTH یا چکش های ضربه پائین یکی دیگر از محصولات تولیدی آرمیکو می باشد که در سایز ها و مدل های مختلف تولید می گردد. قطر حفاری چکش ها از 2 اینچ تا 5 اینچ جزو تولیدات معمول شرکت بوده و تولید چکش های خارج از این ابعاد یا چکش های خاص به سفارش متقاضی قابل انجام است. این محصولات دارای ضمانت 6 ماهه بوده و مشخصات دقیق تر آنها در جدول مربوطه در این بخش قابل مشاهده می باشد.

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش

جدول مقایسه ای چکش ها جزییات محصول

جدول مقایسه ای چکش ها امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

چکش armi61 - Inger1 جزییات محصول

چکش armi61 - Inger1 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

چکش Armi60 - cop32 جزییات محصول

چکش Armi60 - cop32 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

چکش Mach20 - Armi50 جزییات محصول

چکش Mach20 - Armi50 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان

چکش Inger2 - Armi62 جزییات محصول

چکش Inger2 - Armi62 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان