حالت نمایش

دستگاه حفاري ارس500 جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس500 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • اداراي راد 1.5 متر
  سيستم هيدروليك ديزلي
  قطر حفاري 76 يا 90 ميليمتر
  داراي سه چرخ براي جابجايي
  مناسب جهت حفاري اكتشافي تا عمق 50 متر
٠ تومان

دستگاه حفاري ارس 400-300 جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس 400-300 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • دستگاه حفاری اکتشافی جهت شناسایی لایه های زمین تا عمق 40 متر .
٠ تومان

دستگاه حفاري ارس 200 جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس 200 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
 • دستگاه حفاری اکتشافی تا 20متر
  سیستم هیدرولیک برقی یا دیزلی
  دارای 2 چرخ
٠ تومان

دستگاه حفاري ارس 100 جزییات محصول

دستگاه حفاري ارس 100 امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول
٠ تومان