شرکت مهندسی آرمان مهارت یکتا (ثبت 161004)

جستجوی پیشرفته

سرمته

قیمت نهایی
٠ تومان

سرمته های مختلف حفاری با کیفیت های مناسب توسط واحد فروش شرکت تهیه و ارائه میگردد . سرمته روتاری دوکون و سه کون سرمته های dth سرمته های کر گیری ( دیامی / tc / کوربوریت ) سرمته های انگشتی

نظرات

تگ ها

armihmd@yahoo.com
021-55233182
021-55233181
شهر ری - باقر شهر خیابان شهید زارعی شماره 17/1