شرکت مهندسی آرمان مهارت یکتا (ثبت 161004)

جستجوی پیشرفته

جدول مقایسه ای چکش ها

000

قیمت نهایی
٠ تومان

در این جدول مشخصات فنی چکش های تولیدی شرکت جهت مقایسه م تصمیم گیری بهتر و راحت تر ارائه شده است. ضمنا مقایسه ای نیز با مدل های خارجی نیز قابل مشاهده است .

نظرات

تگ ها

armihmd@yahoo.com
021-55233182
021-55233181
شهر ری - باقر شهر خیابان شهید زارعی شماره 17/1