نشانی کارخانه و دفتر مرکزی : شهر ری - باقر شهر خیابان شهید زارعی شماره 17/1
تلفن : 55233182-021
فکس : 55233181-021
ایمیل : armihmd@yahoo.com & info@armico.ir
كانال اختصاصي در تلگرام : https://telegram.me/ARMICOO