شرکت مهندسی آرمان مهارت یکتا (ثبت 161004)


نشانی کارخانه و دفتر مرکزی : شهر ری - باقر شهر خیابان شهید زارعی شماره 17/1
تلفن : 55233182-021
فکس : 55233181-021
ایمیل : armihmd@yahoo.com & info@armico.ir
كانال اختصاصي در تلگرام : https://telegram.me/ARMICOO

armihmd@yahoo.com
021-55233182
021-55233181
شهر ری - باقر شهر خیابان شهید زارعی شماره 17/1